Míľnikové kartičky na zachytenie najdôležitejších momentov cca do 1 roka dieťatka.